Home
top
« Άρθρα

Μια επαναστατική οικολογία - η αληθινή θεραπεία

Οι Εσσαίοι είναι η πρόσκληση στην αλλαγή, στην ανάκτηση της συνείδησης, στην αφύπνιση και τη δράση για το πολύτιμο, το κοινό αγαθό της ανθρωπότητας. Σήμερα, συνενώνονται και δρουν για την αναγνώριση μιας ανώτερης διάνοιας που οδηγεί τη ζωή του ανθρώπου, για την αληθινή αξιοπρέπεια και για τη μελέτη του ανθρώπινου όντος στην ολότητά του, για την προστασία του περιβάλλοντος και για μια ζωντανή οικολογία. Ο άνθρωπος μολύνει τη γη, διότι είναι κακώς εκπαιδευμένος. Στα χωριά τους, οι Εσσαίοι προστατεύουν τους χώρους της φύσης και του δάσους, τους χώρους για τα ζώα, τα δέντρα, τα λουλούδια, τις πέτρες, ώστε να ζουν σε αρμονία με αυτά τα όντα. Τα ζώα, τα φυτά και τα ορυκτά έχουν δικαίωμα στην προστασία του περιβάλλοντός τους. Η κουλτούρα αυτής της συνείδησης είναι το θεμέλιο μιας υγιούς οικολογικής οπτικής και μιας βιώσιμης ανάπτυξης αυθεντικής και πραγματικά δίκαιης. Η οικολογική δράση δεν πρέπει να είναι μονάχα προς όφελος του ανθρώπου, αλλά όλων των βασιλείων σε συμφωνία με τη διάνοια της ζωντανής φύσης. Η εσσαϊκή οικολογία βασίζεται στις δίκαιες ανταλλαγές με τα ζώα, τα φυτά, τις πέτρες, με ολόκληρη τη γη. Πρόκειται για μια σφαιρική οικολογία, που συνίσταται στο να φροντίζεις το θεϊκό μέσα σε όλα τα όντα.

Εξήγηση των αληθινών αιτιών της μόλυνσης

Μια οικολογία ζωντανή και σφαιρική σημαίνει να υπολογίζεις όλα τα βασίλεια και όλα τα όντα, να είσαι σε συμφωνία με τους νόμους του σύμπαντος. Μονάχα αυτή μπορεί να θεραπεύσει τον πλανήτη και να ειρηνεύσει τον κόσμο. Διότι, εάν η διαλογή των απορριμάτων, η μείωση των ρυπογόνων υλών, η σύλληψη των ανακυκλώσιμων προϊόντων και ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής μόλυνσης είναι απαραίτητα, βρίσκονται εντούτοις μακριά από το να αποτελούν πανάκεια. Αυτές οι λύσεις είναι ανίκανες να ρυθμίσουν τα προβλήματα σε βάθος. Η οικολογία της εποχής μας μοιάζει μάλλον με αλλοπαθητική1 που χορηγείται στον πλανήτη, επιφορτισμένη με το να καλύπτει τις ανισορροπίες μέσα από χημικές ουσίες, με συνέπεια να εμφανίζονται άλλες ανισορροπίες ακόμη πιο μεγάλες. Ένα παράδειγμα που μιλά από μόνο του είναι αυτό των ηλεκτρικών σταθμών καθαρισμού που, επεξεργαζόμενοι το νερό, χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό, απονεκρώνοντάς το και παράγοντας οι ίδιοι μόλυνση σε μια άλλη μορφή λιγότερο εμφανή, αλλά το ίδιο ολέθρια.

Αυτού του τύπου η οικολογικο-πολιτική οπτική αρκείται στο να ελαττώνει κάποιες καταστροφικές συνέπειες της συμπεριφοράς του ανθρώπου, εμμένοντας σθεναρά στην κουλτούρα από την οποία πηγάζει. Αυτή η προσέγγιση παραμερίζει τις αληθινές αιτίες της αρρώστιας για την οποία πρόκειται και ακόμη χειρότερα ενθαρρύνει συμπεριφορές που αποτελούν αιτίες της.

Ασφαλώς και πρέπει να δίνουμε αξία στη βιολογική καλλιέργεια και την οικολογία έτσι όπως προτείνονται από τον σύγχρονο κόσμο, αλλά δεν πρέπει να σταματάμε εκεί, καθώς αυτό θα ήταν ένα θεμελιώδες λάθος. Η οικολογική απάντηση στηρίζεται στη γνώση της σφαιρικής δομής του σώματος του κόσμου. Υπολογίζει τις ορατές και αόρατες αιτίες τις μόλυνσης, τους βαθύτερους λόγους που έχουν ως συνέπεια τις κλιματικές και περιβαλλοντικές διαταραχές και, κατ’ αυτήν την έννοια, αποτελεί ένα επαναστατικό εργαλείο ικανό να ρυθμίζει τα προβλήματα που ζει η ανθρωπότητα στις μέρες μας.

Αυτή η δήλωση δεν έχει τίποτε το προσποιητό. Oύτε και είναι καινούρια, αλλά ο σύγχρονος πολιτισμός δεν την έλαβε ποτέ υπόψη του. Αυτή η οικολογία είναι τόσο επιστημονική, όσο και η χρήση του ηλεκτρισμού ή η κατασκευή ενός σπίρτου. Υπακούει απλώς σε νόμους που οι άνθρωποι δεν αναζήτησαν να κατανοήσουν ή που αρνήθηκαν, διότι το να τους δεχτούν έθετε σε αμφισβήτηση ολόκληρο τον τρόπο ζωής και σκέψης τους. Αυτή η οικολογία δεν μπορεί να διαχωριστεί από την έννοια της ευθύνης και της αληθινής αγάπης.

Χάρη στα Εσσαϊκά Χωριά, που είναι μέρη ανταλλαγών ανάμεσα σε όλους τους κόσμους και σε όλα τα όντα, ανοίγεται η δυνατότητα να διαλέγεσαι με το σύνολο των διανοιών της ζωής. Μέσα σε αυτόν τον διάλογο, γίνεται δυνατό να απευθύνεσαι στην ψυχή των 4 στοιχείων, στην ψυχή των πετρών, των φυτών, των ζώων..., να θέτεις ερωτήματα στα όντα της φύσης που διέπουν το κλίμα και την υγεία της Μητέρας-Γης και να κατανοείς τα προβλήματα που δημιουργεί ο άνθρωπος, για να βρίσκεις αποτελεσματικές λύσεις.

Η αόρατη μόλυνση

Η μόλυνση που γνωρίζει ο σύγχρονος κόσμος προέρχεται από τη σκέψη, τα συναισθήματα και τη θέληση του ανθρώπου. Ο κόσμος υποφέρει ασφαλώς από αυτήν τη μόλυνση σε όλα τα επίπεδα, αλλά αυτή είναι προπάντων αόρατη: παραμένει στο γεγονός ότι η εσωτερική ζωή του ανθρώπου, όταν δεν είναι πλέον σε επαφή με την ψυχή του, δεν κατοικείται και δεν οδηγείται από μια ανώτερη πραγματικότητα. Από αυτό εδώ το σημείο, διαμορφώνεται η μόλυνση που γίνεται πιο συμπαγής, πυκνώνει, όταν ο άνθρωπος ασχολείται μονάχα με τον εαυτό του.

Φαίνεται περίεργο να λέμε ότι υπολογίζουμε τη φύση, δίχως να γνωρίζουμε τις θεμελιώδεις ανάγκες των όντων που την απαρτίζουν, τις επιθυμίες τους, την έλλειψη ικανοποίησής τους ενώπιον των συμπεριφορών των ανθρώπων. Με το να την υπολογίζουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι:

  • Η γη είναι ζωντανή και σε άμεση σχέση με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το χρήμα και την ύλη. Όσο ο άνθρωπος δε θα έχει μια ξεκάθαρη σχέση με την ύλη και το χρήμα στο άορατο πεδίο, όσο δεν κατανοεί ότι όλα τα πλούτη της γης τα έχει δανειστεί, ώστε να δομήσει το βασίλειο του Φωτός μέσα στον κόσμο των μορφών, η γη θα είναι μολυσμένη. Η μόλυνση που ζει στο αόρατο θα μεταφράζεται στον απτό κόσμο μέσα από την εξωτερική μόλυνση.
  • Το νερό συνδέεται με τις ψυχικές καταστάσεις και τις σχέσες ανάμεσα στα όντα, όχι μονάχα εκείνες που υπάρχουν στο εσωτερικό της ανθρώπινης οικογένειας, αλλά και στην καρδιά της οικουμενικής οικογένειας των 7 βασιλείων (ορυκτά, φυτά, ζώα, άνθρωποι, Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Θεοί). Έτσι, όσο ο άνθρωπος θα αποκόβεται από το συνολικό σώμα της δημιουργίας, νομίζοντας ότι ότι είναι μόνος του στον κόσμο και ότι δεν έχει να δώσει λογαριασμό σε κανέναν, θα καλλιεργεί αρνητικές ψυχικές καταστάσεις και θα μολύνει το αόρατο νερό που λούζει και διαποτίζει τους κόσμους. Μέσα από την αντήχηση, το φυσικό νερό που αγγίζει, θα καταλήξει να μολυνθεί και αυτό, φέρνοντας το φαινόμενο της υποβάθμισης έως το υλικό πεδίο.
  • Μέσα στην ίδια κατάσταση πνεύματος, πρέπει να ξέρεις ότι η μόλυνση του αέρα είναι άμεση συνέπεια της υπάρχουσας μόλυνσης μέσα στα συναισθήματα και τις σκέψεις των ανθρώπων.
  • Η μόλυνση που συνδέεται με τη φωτιά -φωτιά του πολέμου, πανταχού παρούσα φωτιά του ηλεκτρισμού, φωτιά των πυρηνικών ακτινοβολιών...- προέρχεται από την μόλυνση που παράγεται από τη σκέψη των ανθρώπων και από το ιδανικό που καλλέργησαν στη ζωή τους. Ποιοι είναι οι θεοί τους; Ο Θεός της Αγάπης ή ο θεός της ασυμφωνίας; Ο Θεός της Ειρήνης ή ο σφετεριστής του Θεού, αυτός που θέλει να εγκαθιδρύει τον πόλεμο και το χάος στο όνομα του κοινού αγαθού για να βασιλεύει ως απόλυτος κυβερνήτης;

Έτσι, η αληθινή οικολογία βρίσκεται πρωτίστως μέσα στον άνθρωπο. Αυτό που κάνει στο εξωτερικό του δεν είναι παρά μια αντανάκλαση εκείνου που κάνει να ζει μέσα του. Η θεραπεία του ανθρώπου σε όλες του τις διαστάσεις θα έχει ως συνέπεια τη θεραπεία όλων των βασιλείων και όλων των μορφών ζωής.


1 Διαχείριση των ασθενειών με μέσα που αντιτίθενται στη φύση τους.


« Άρθρα

Τα Νέα μας
Eνημερώσεις

Social Media


Facebook YouTube

Μάνταλας Αγγέλων
Άγγελος της Γης Άγγελος του Αέρα

Μάνταλας Ενέργειας
Το άνοιγμα της καρδιάς Βρες την αιτία των ασθενειών

Όταν τρως το φρούτο να φυτεύεις το κουκούτσι, ώστε και άλλες καρδιές μετά από σένα να μπορέσουν να χαρούν το δένδρο που είναι φορτωμένο με καρπούς ωριμασμένους στον ήλιο.

Olivier Manitara


bottom