Home
top
« Άρθρα

Η θεραπεία μέσα από την Εσσαϊκή Σοφία (Μέρος 1ο)

Μέσα σε όλους τους καιρούς, οι μυστικές θεραπευτικές γνώσεις της εσσαϊκής Σοφίας προέρχονται από τη μυστική επικοινωνία με τη Μητέρα Φύση και τη συμμαχία με τις πνευματικές, ευεργετικές δυνάμεις και τις Θεότητες που βρίσκονται πίσω από αυτήν. Η εσσαϊκή Παράδοση είναι πρωτίστως ανιμιστική, δηλαδή αντιλαμβάνεται το μήνυμα της ζωής μέσα στο κάθε τι και μπορεί να έρχεται σε επικοινωνία με το κάθε τι μέσα στους ορατούς αλλά και τους αόρατους κόσμους. Πρόκειται για την κρυμμένη πηγή κάθε γνώσης που βρίσκεται πίσω από όλα.

Αρχικά, όταν μιλάμε για θεραπεία, δε μιλάμε ποτέ μόνο για σωματική θεραπεία ενός προβλήματος ή μιας ασθένειας. Όταν η οντότητα της ασθένειας εμφανίζει συμπτώματα στο φυσικό σώμα, είναι ήδη αργά. Ο μαθητής στην εσσαϊκή Θεραπεία εκπαιδεύεται λοιπόν στο να ανιχνεύει την νοσηρή επιρροή πριν αυτή ενσαρκωθεί, δηλαδή την ανιχνεύει στο αόρατο, λεπτοφυές, αυρικό νερό που περιβάλλει το φυσικό σώμα. Για παράδειγμα, ένας ιός είναι αόρατος στο φυσικό μάτι, κι όμως ταυτόχρονα είναι πανίσχυρος, ταξιδεύει και μεταδίδεται ταχύτατα, αστραπιαία, και τα αποτελέσματά του στην ανθρώπινη υγεία μπορεί να είναι από βαριά έως και θανατηφόρα.

Ο μαθητής λοιπόν, αντιλαμβάνεται πως μια ασθένεια δεν είναι η προσωπική υπόθεση ενός και μόνο όντος, αλλά ότι πρωτίστως είναι συλλογική, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνει να εισέρχεται συνειδητά στο αυρικό νερό που περιβάλλει τα όντα και τα πράγματα. Εκεί, αντιλαμβάνεται -μέσα από ιδιαίτερες πρακτικές και πολύ συγκεκριμένες τεχνικές- τις συσσωρευμένες επιρροές και μαγνητικές δυνάμεις ως εστίες μικροβίων ή ως συσσωρευμένα λιμνασμένα νερά, που επιτίθενται στην ατμόσφαιρα του ανθρώπου για να τραφούν. Ο θυμός και ο φόβος, για παράδειγμα, δεν είναι απλώς συναισθήματα, είναι ζωντανοί κόσμοι που τρέφονται από τη ζωή του ανθρώπου και λειτουργούν μολυσματικά στο περίβλημα της Γης και της ανθρωπότητας. Ως αποτέλεσμα, όλα αυτά τα συσσωρευμένα απορρίμματα στον ουρανό της ανθρωπότητας υλοποιούνται τελικά μέσα στο σώμα του ανθρώπου υπό τη μορφή πολυάριθμων αδυσώπητων ασθενειών.

Τα 7 κέντρα-όργανα αντίληψης μέσα στο σώμα και η κληρονομικότητα του ανθρώπου

Εν συνεχεία, η εσσαϊκή Θεραπεία επικεντρώνεται στο πώς αυτοί οι λεπτοφυείς αόρατοι κόσμοι εκδηλώνονται και διαμορφώνουν το ίδιο το σώμα του ανθρώπου, το οποίο είναι ένα θαυμαστό εργαλείο εξολοκλήρου διαμορφωμένο από πλανητικές και αστρικές επιρροές. Δεν είναι το σώμα που έχει ανάγκη εξαγνισμού και ίασης, όχι, διότι το σώμα είναι υπέροχο στην πρωταρχική του κατασκευή, είναι αγνό. Αυτό που έχει ανάγκη εξευγενισμού και θεραπείας είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου που το κατοικεί, δηλαδή το ον που το κατοικεί, το οποίο συχνά αντιτίθεται στην πρωταρχική, οικουμενική εργασία εξαιτίας της δυσαρμονικής ζωή της ανθρωπότητας.

Πρώτου μιλήσουμε για θεραπεία, θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε πως λειτουργεί αυτό το θαυμαστό εργαλείο που λέγεται σώμα και από ποιες ουράνιες και γήινες δυνάμεις έχει διαμορφωθεί :

Αρχικά, το ανθρώπινο σώμα φέρνει μέσα του όλα τα ανεξερεύνητα μυστήρια του σύμπαντος. Έτσι λοιπόν μιλάμε για 7 πλανήτες, 7 διαφορετικές δονήσεις, 7 νότες, 7 χρώματα, που με τη σειρά τους βρίσκονται σε ανταπόκριση με 7 κέντρα μέσα στον άνθρωπο: τα πέλματα και τα γόνατα, τον σπόρο, τη χώνεψη, την αναπνοή, τον λόγο, το μάτι και τον πνευματικό κόσμο πάνω από τη σφαίρα της νόησης.

Έτσι, το φυσικό σώμα συνδέεται με τη Γη, η κοιλιά με τη Σελήνη , η Αφροδίτη είναι πάνω από τον αφαλό, ο Ερμής πάνω από το ηλιακό πλέγμα, ο Ήλιος στο κέντρο της καρδιάς, ο Άρης στο λαιμό και το κέντρο του λόγου, ο Δίας στο μέτωπο με την αρετή της διάκρισης, της καθαρής όρασης και ο Κρόνος πάνω από το κεφάλι, μέσα στη σφαίρα του δημιουργικού πεπρωμένου. Είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι στις λατινογενείς γλώσσες, ακόμα και οι ημέρες της εβδομάδας έχουν πάρει την ονομασία τους από αυτούς τους 7 πλανήτες, τους 7 κύκλους δημιουργίας, δηλαδή τις 7 ημέρες μέσα στο βιβλίο της Γένεσης.

Τέλος, οι 7 πλανητικές επιρροές ζουν μέσα μας και γύρω μας και διαμορφώνουν τις διαφορετικές περιόδους ανάπτυξης της ζωής του ανθρώπου. Έτσι, από τα 0 έως τα 7 έτη, ζούμε υπό την επιρροή της Γης, στον κόσμο δηλαδή του φυσικού σώματος. Από τα 7 έως τα 14 έτη, είναι η Σελήνη που διαμορφώνει τον κόσμο της θέλησης. Στα 14 έτη μπαίνουμε στην Αφροδίτη, δηλαδή στον κόσμο του συναισθήματος, της υπέρμετρης ευαισθησίας, του έρωτα. Στα 21 μπαίνουμε στην αύρα του Ερμή, στον κόσμο της σκέψης, εκεί όπου διαμορφώνεται η λειτουργία της νόησης. Στα 28 είναι ο Ήλιος, ο κόσμος της συνείδησης, και εκεί νιώθουμε ότι θέλουμε να αρχίσουμε να δρούμε από μόνοι μας. Στα 35 αρχίζουμε να χτίζουμε το πεπρωμένο μας, παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, είναι η επιρροή του Άρη, η δύναμη. Προς τα 42 έτη, αρχίζουμε φυσιολογικά να ζούμε με την ψυχή μας και να κοιτάζουμε τα πράγματα με περισσότερο μεγαλείο. Είναι η επιρροή του Δία, είναι η βασιλεία, και ο κόσμος της ψυχής. Τέλος, στα 49 έτη, μπαίνουμε πλέον στον Κρόνο, στην πραγμάτωση, στον κόσμο του σπόρου. Αναπτύσσουμε πια το ενδιαφέρον για μια ζωή πολύ πιο υψηλή από αυτήν επάνω στη Γη.

Έτσι, οι πλανήτες δρουν αναπόφευκτα μέσα στο φυσικό σώμα, το περιβάλλον και τους κύκλους της ζωής. Δυστυχώς, ωστόσο, οι άνθρωποι απονέκρωσαν τους λεπτοφυείς πλανήτες μέσα τους και γύρω τους κι έτσι έχασαν αυτό που είναι κρυμμένο και που φέρνει τη ζωντανή ανταλλαγή με όλα.

Δυστυχώς, η νοσηρή δυσαρμονία που προκαλείται από τις κακές επιλογές του ανθρώπου, εγγράφεται μέσα στα οστά, στις αρθρώσεις και την κυτταρική μνήμη του ανθρώπου, δηλαδή μέσα στη γη του ανθρώπου. Έτσι, αυτό που ως άρρωστη σκέψη ζει στον ουρανό του ανθρώπου, εν συνεχεία αρχίζει να βλασταίνει μέσα στη γη του ( δηλαδή το σώμα του) και καταλήγει να περνά από τη μία στην άλλη γενιά, ενισχύοντας μια άρρωστη, αποκομμένη από την οικουμενική αρμονία, νοσηρή κληρονομικότητα και ένα σκοτεινό, γεμάτο βάσανα και πόνο πεπρωμένο. Έτσι το φυσικό σώμα, μη μπορώντας να κάνει αλλιώς, προσπαθώντας να ισορροπήσει την κατάσταση και να διατηρήσει με κάθε κόστος τη ζωή εμφανίζει τελικά την ασθένεια μέσα στο φυσικό πεδίο προκειμένου να την καταπολεμήσει όπως μπορεί.

Εδώ μπορούμε να εξετάσουμε το παράδειγμα της νόσου των τρελών αγελάδων. Ρίχνοντας ένα βαθύτερο βλέμμα πάνω στην προέλευση αυτής της ασθένειας, βλέπουμε ότι η ασθένεια ξεκινά ήδη από τη σκέψη : «Ας ταΐσουμε τις αγελάδες με ζωικά άλευρα για να κάνουμε οικονομία και να είναι πιο αποδοτικές…» Πρόκειται για έναν σπόρο που ξεκινά μέσα από τον λεπτοφυή κόσμο της σκέψης και εισέρχεται στην υλοποίηση. Η αγελάδα όμως, όντας ένα ον αγνό που τρέφεται κατευθείαν από τη μητέρα, εμφανίζει τελικά αυτή την ασθένεια η οποία έχει ξεκινήσει από μια σφετεριστική επιλογή του ανθρώπου που αντιτίθεται απόλυτα στους νόμους της φύσης.

Εδώ ακριβώς στο σημείο αυτό επεμβαίνει η εσσαϊκή Θεραπεία, και έρχεται αρχικά για να αποκαταστήσει τη ισορροπία των κόσμων επάνω, στον ουρανό της συλλογικής αλλά και της εξατομικευμένης σκέψης, καθώς και στον κόσμο κάτω, της γης, των φυτών, των ορυκτών, των ζώων, αλλά και των 7 κέντρων μέσα και γύρω από το ανθρώπινο σώμα….

Στο επόμενο άρθρο μας, θα δοθεί εισαγωγή σχετικά με το ποιοι είναι αυτοί οι βασικοί τρόποι θεραπείας και αυτό-θεραπείας για την έξοδο από αυτήν τη συλλογική ασθένεια, της οποίας οι σωματικές ασθένειες δεν είναι τελικά παρά το τελικό στάδιο…


« Άρθρα

Τα Νέα μας
Eνημερώσεις

Social Media


Facebook YouTube

Μάνταλας Αγγέλων
Άγγελος της Γης Άγγελος του Αέρα

Μάνταλας Ενέργειας
Το άνοιγμα της καρδιάς Βρες την αιτία των ασθενειών

Όταν τρως το φρούτο να φυτεύεις το κουκούτσι, ώστε και άλλες καρδιές μετά από σένα να μπορέσουν να χαρούν το δένδρο που είναι φορτωμένο με καρπούς ωριμασμένους στον ήλιο.

Olivier Manitara


bottom